Zonnepark A58

Inschrijving gesloten

De eerste palen zijn geslagen en er is een  bouwbord geplaatst. Er zijn 6280 zonnepanelen beschikbaar in zonnepark A58, die inwoners van Etten-Leur met een maximum van 10  op één adres, op hun naam kunnen laten zetten.  En als u lid bent van DuurSaam Etten-Leur zijn er zelfs 2 panelen gratis! Een paneel kost 99 euro. De stroomopbrengst wordt verrekend met uw energierekening.
Een belangrijke voorwaarde is, behalve het lidmaatschap van DuurSaam, wat u 10 euro per jaar kost, dat u overstapt naar energieleverancier Vrijopnaam. Zij realiseren dit zonnepark.
​Lid worden kan door een mail te sturen naar  secretaris@duursaam-etten-leur.nl

Projectomschrijving

​Aan de noordzijde van de rijksweg A58 tussen afrit 18 en 19 bij Etten-Leur wordt een zonnepark van ruim drie hectare gerealiseerd. Het zonnepark is uniek  in haar omvang, bijna 6.300 panelen, en locatie op een aarden geluidswal. Het zonnepark produceert genoeg duurzame energie voor ongeveer 630 huishoudens. Tijdens de bouw en exploitatie wordt  onder meer aandacht besteed aan ecologie, educatie en lokale participatie. 

Bijdrage aan realisatie duurzaamheidsdoelstellingen
Met een vermogen van drie megawatt levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Etten-Leur. Het park is voorzien aan de noordzijde van rijksweg A58, op de geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen op verschillende manieren participeren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen stroom opwekken in het zonnepark of investeren via crowdfunding. Door energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur wordt een financieel aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor alle inwoners en bedrijven in Etten-Leur. Ook stelt de projectontwikkelaar jaarlijks € 3.000 beschikbaar voor een nieuw lokaal duurzaamheidsinitiatief. 

​De vergunningen door zowel gemeente (omgevingsvergunning) als Rijkswaterstaat (WBR vergunning) zijn inmiddels verleend Hierin zijn rapportages betrokken over geluid, schittering en flora & fauna.
 Naast vragen om daadwerkelijk als deelnemer te kunnen participeren (Vrijopnaam) of als investeerder (Greencrowd) zijn er ook vragen gesteld over het effect van de zonnepanelen op de woonomgeving. De rapportages hierover laten zien dat er qua geluidsbelasting geen negatieve  geluidseffecten zijn, bij sommige locaties is er zelfs een licht positief effect. De SDE+ is  gegund. Daarnaast is opdracht gegeven voor de bouw en aansluiting bij netbeheerder Enexis van 3 van de 4 aansluitingen.
​ De bouw zal naar verwachting aan het einde van 2020 zijn afgerond.