Sportverenigingen

Door gezamenlijke aanpak van gemeente, sport, ondernemers en energie coöperatie Duursaam Etten-Leur wordt  Etten-Leurse sportverenigingen advies, begeleiding en mogelijkheden geboden om verduurzaming binnen de vereniging op te pakken. Dit is maatwerk per vereniging, maar gewenste situatie is om een collectief van verenigingen te vormen op het gebied van verduurzaming.

Door de verenigingsondersteuner van Etten-Leur Actief worden verenigingen aangesproken op dit onderwerp.  Bij een vervolggesprek kan  een energieambassadeur van Duursaam Etten-Leur betrokken worden.

Wanneer wensen vanuit de verenigingen overlap hebben met elkaar is het interessant om krachten te bundelen en gezamenlijk verduurzaming aan te pakken.

Mogelijk kan ook worden gekeken naar lease-constructies m.b.t. LED-verlichting wanneer meerdere verenigingen op één sportpark gevestigd zijn.