Privacy richtlijnen

Voor DuurSaam Etten-Leur staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van interactieve diensten en bezoeken aan de website centraal.
Persoonsgegevens die DuurSaam Etten-Leur verwerkt
DuurSaam Etten-Leur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van DuurSaam Etten-Leur of omdat u een relatie heeft met DuurSaam ETTEN-LEUR. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Energieverbruik
 • Bouwkundige eigenschappen woonhuis

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • het afhandelen van een door u aangevraagde dienst

DuurSaam Etten-Leur verwerken persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
Bewaartermijn
DuurSaam Etten-Leur zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor wordt per doel de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, conform de geldende archiefwetgeving.
Delen met derden
DuurSaam Etten-Leur verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DuurSaam Etten-Leur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar het gaat om Doelmatigheid en rechtmatigheid.
Beveiliging
DuurSaam Etten-Leur neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.
Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij DuurSaam Etten-Leur om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Cookies
DuurSaam Etten-Leur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die DuurSaam Etten-Leur gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website verder geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via algemeen@duursaam-etten-leur.nl .
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met DuurSaam Etten-Leur uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.