Inwoners informeren

Al eerder is aangegeven dat verduurzaming breed gedragen en uitgevoerd moet worden. Dat betekent dat zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd moeten zijn over wat er mogelijk is en wat men het beste kan doen. Heel veel mensen willen een bijdrage leveren, maar weten niet direct op welke manier men het beste kan meedoen.
In 2023 hebben we een communicatieplan opgesteld dat we ook in 2024 zullen gebruiken om dit doel te bereiken. Enkele punten uit dit plan zijn het verder uitbouwen van het inloop energiespreekuur. In 2023 zijn we gestart om dit vaker op de weekmarkt te houden, maar we zullen dit verder uitbouwen.

Bij organisaties zoals IVN , MEC en wijkverenigingen gaan we op bezoek om inwoners te informeren over alle mogelijkheden. We vertellen dan wat men het beste wel en niet kan doen om de energie kosten te verlagen en ook te verduurzamen. Met gerichte wijkbijeenkomsten kunnen we mensen informeren over specifieke duurzaamheidsonderwerpen. In 2023 zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten geweest over sedumdaken. Deze zijn goed bezocht en zorgen voor duidelijke en gerichte informatie over de maatregel, maar ook gelijk de subsidie mogelijkheden. Informeren kan gevraagd, maar zeker ook ongevraagd.

Hiervoor willen we displays opzetten in de publieke ruimte van het straks verbouwde stadskantoor alsook de huiskamer in de Nobelaer. Hierop willen we directe tips geven en inwoners informeren over de duurzaamheid thermometer. Deze moet aangeven wat we inmiddels als Etten-Leur al verduurzaamd hebben zoals verlaging van verbruik en de totale (collectieve) opwekking.

We blijven ook de gebruikelijke media gebruiken zoals de Bode met informatie over onze acties en regelmatig energie-tips. Op het gebied van sociale media ligt er voor ons nog wat werk. De website is sterk verouderd en onoverzichtelijk geworden en media zoals Facebook en Instagram wordt door ons niet voldoende ingezet. Ons communicatieplan besteedt hier veel aandacht aan en daar zullen we in 2024 ook veel energie in gaan steken.