Actief contact zoeken met partners

Duurzaamheid is iets wat we zeker niet alleen kunnen en ook iets waar we niet alleen mee bezig zijn. We zijn in 2023 dan ook gestart met het actief contact zoeken met partners. We hebben daarom regelmatig gesprekken met de gemeente Etten-Leur, HBV (Alwel) en onze energiecoöperaties in de regio. Daarbij zoeken we ook partners om de boodschap van verduurzaming onder de aandacht te brengen. Daar zijn we al mee gestart met o.a. makelaars om mensen die starten met een woning al vanaf het begin te wijzen op de mogelijkheden om te verduurzamen. Met de HBV (Huurders, Belangen, Vereniging) van Alwel starten we in het begin van 2024 met een pilot om een aantal huurders te voorzien van een energie display. Hiermee kunnen ze direct zien wat hun stroom- en gasverbruik is en worden daarmee bewuster van hun energie verbruik. De bedoeling is dat dit een effect heeft op het gedrag wat een grote invloed heeft op ons aller verbruik. Met partners zoals de Voedselbank en het Werkplein zijn we bezig om op het gebied van de energiearmoede een speciale groep te bereiken. In 2023 hebben we al een proef gedaan met de voedselbank om direct te informeren over besparingsmogelijkheden en het verstrekken van een kWh meter om het verbruik van individuele apparaten te kunnen meten. Dit willen we in 2024 samen met de gemeente en het Werkplein verder uitwerken.